Gevaarlijke stoffen zijn vloeistoffen, gassen of vaste stoffen/voorwerpen die een risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van mens, dier en milieu. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan meteen gevolgen hebben, maar dit kan ook op de langere termijn. 

Alle vervoerders moeten zich houden aan de wetgeving omtrent het vervoerder van gevaarlijke stoffen. De regels voor het vervoerder van gevaarlijke stoffen over de weg staan in een Europese overeenkomst genaamd ADR (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route).
Naast het ADR hebben we ook te maken met de Nederlandse wetgeving VLG (regeling Vervoer van Gevaarlijke stoffen over land). 

Wat is wel toegestaan en wat niet?

Het is alleen toegestaan om gevaarlijke stoffen te vervoerder in maximale (stofspecifieke) hoeveelheden, ook wel bekend als Limited Quantities (LQ).
Voorwaarde om zendingen als LQ te versturen is een juiste verpakking die gekenmerkt is met een ruitvormig logo, namelijk:  

Wanneer een of meerder van onderstaande labels (of variaties daarop) zich op een zending bevinden, valt de zending niet onder LQ en kunnen deze niet vervoerd worden. 

Verborgen gevaarlijke stoffen: 

Veel voorkomende producten die gevaarlijk zijn waarvan je het niet verwacht: 

Parfum: Bevat brandbare oplosmiddelen
E-smoker: Bevat giftige vloeistoffen en lithiumbatterijen
Brandblusser: Cilinder onder zeer hoge druk (ontploffingsgevaar)
Acne crème: Bevat bijtende bestandsdelen
Auto accu: Kortsluitingsgevaar en bevat bijtende vloeistof
Rum: Rum met meer dan 70% alcohol is een zeer brandbare vloeistof

Meest voorkomende fouten LQ zendingen: 

  • LQ mag niet in enkelvoudige verpakking worden verzonden
  • LQ mag niet meer dan 5 liter/kilo per binnenverpakking(*)
  • LQ mag niet voorzien zijn van een gevarenklasselabel
  • LQ mag niet meer wegen dan 30 kilo per buitenverpakking

(*) per stof en verpakkingsgroep zijn er spicifieke maximale hoeveelheden, maar nooit meer dan 5 liter/kilo.

Om gevaarlijke stoffen en/of voorwerpen te mogen vervoerder volgens ADR (LQ), moet een approval worden aangevraagd bij de betreffende vervoerder.
Pas wanneer de approval is afgegeven mogen gevaarlijke stoffen vervoerd worden. 

Mochten hier nog verdere vragen over zijn neem gerust contact op via het contactformulier.  

Did this answer your question?